Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Högst förtroende för vården i Kalmar län

  Pressmeddelande

  De boende i Kalmar län har högst förtroende för hälso- och sjukvården i landet. Det framgår av Vårdbarometern 2015 som publiceras i dag.

 • Kartbild stämmer med landstingets hållning

  Pressmeddelande

  Förslaget till ny regionkarta för Sverige som presenterade i dag sammanfaller väl med landstingets yttrande till Indelningskommittén i februari.

 • Granskning av kostnader för inhyrd personal

  Pressmeddelande

  Landstingsstyrelsen arbetar i många delar på ett ändamålsenligt sätt med att begränsa kostnaderna för inhyrd personal. Dock har de ökat under 2015.

 • Lex Maria-anmälan efter missad remiss

  Lex Maria

  Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter brister i remissrutinerna.

 • Karl Landergren ny planeringsdirektör

  Pressmeddelande

  Karl Landergren, medicinsk rådgivare inom landstingsdirektörens stab, har utsetts till planeringsdirektör inom Landstinget i Kalmar län.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

  Lex Maria

  Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en behandling fördröjts tre månader efter missförstånd.

 • Förbättrad hjärtsjukvård i länet

  Pressmeddelande

  Hjärtsjukvården i Kalmar län fortsätter att förbättras. Det framgår av kvalitetsregistret Swedehearts index för 2015.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.