Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Användningen av e-tjänster ökar kraftigt

  Pressmeddelande

  Allt fler länsbor registrerar sig som användare av e-tjänsterna på 1177.se. Under 2015 ökade antalet med nästan 25 procent till i dag drygt 66 000.

 • Plan för förbättrad förlossningsvård

  Pressmeddelande

  En handlingsplan för förlossningsvården med inriktning på rekrytering presenterades inför landstingsstyrelsen på onsdagen.

 • Ombordavgift borttagen på bussarna

  Pressmeddelande

  Kalmar Länstrafik har tagit bort ombordavgiften för den som betalar med bankkort på KLT:s bussar och på Kustpilen.

 • Landstinget inbjuder till medborgardialog

  Pressmeddelande

  E-hälsa, köfri vård, ”framtidens patient” och bemötande står i fokus när landstinget bjuder in till medborgardialog i Hultsfred 23 februari.

 • Överskott på 62 miljoner för landstinget

  Pressmeddelande

  Landstinget redovisar ett resultat på 62 miljoner kronor för 2015, 72 miljoner sämre än budget. Det är elfte året i rad med ett positivt resultat.

 • Toppresultat för primärvården i länet

  Pressmeddelande

  Patienterna vid länets hälsocentraler och privata mottagningar tillhör de mest nöjda i landet med sitt senaste besök hos doktorn.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Lars Good vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall på sjukhuset.

 • Miljonbesparing vid dosupphandling

  Pressmeddelande

  I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Landstinget i Kalmar län med 7,6 miljoner kronor.