Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Första tåget in på Kalmar tågdepå

  Pressmeddelande

  På onsdagen invigdes nybyggda Kalmar tågdepå. Ett viktigt steg för en säkrare och pålitligare tågtrafik i länet.

 • Teleproblem i norra länet

  Pressmeddelande

  Problemen i det fasta telenätet i norra länet drabbar också sjukvården. Vid behov av kontakt med vården kan man ringa via mobil till 0480-81000.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall på grund av misstänkt överdos.

 • Trafikomläggning i Oskarshamn

  Pressmeddelande

  Söndagen den 11 december är det dags för årets tidtabellsskifte med förändringar i länets kollektivtrafik.

 • Försök med vårdmöte via video

  Pressmeddelande

  För första gången kan invånarna träffa vårdpersonal genom video istället för att åka till hälsocentralen.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • E-remisser testas i sjukvårdsregionen

  Pressmeddelande

  Kortare väntetider för patienterna och snabbare och säkrare remisshantering. Det är några av fördelarna med elektroniska remisser över länsgränserna.

 • Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson med ansvar för Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter försenad diagnos.