Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Trafikomläggning i Oskarshamn

  Pressmeddelande

  Söndagen den 11 december är det dags för årets tidtabellsskifte med förändringar i länets kollektivtrafik.

 • Försök med vårdmöte via video

  Pressmeddelande

  För första gången kan invånarna träffa vårdpersonal genom video istället för att åka till hälsocentralen.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • E-remisser testas i sjukvårdsregionen

  Pressmeddelande

  Kortare väntetider för patienterna och snabbare och säkrare remisshantering. Det är några av fördelarna med elektroniska remisser över länsgränserna.

 • Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson med ansvar för Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter försenad diagnos.