Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Prognos på tre miljoner för 2016

  Pressmeddelande

  Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på tre miljoner för 2016. Det framgår av delårsrapporten efter åtta månader.

 • Landstingsplan 2017-2019 och budget 2017

  Pressmeddelande

  Nöjda invånare, god hälsa bland medborgarna, arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande och god ekonomisk hushållning.

 • Barn- och ungdomspsykiatrin i topp

  Pressmeddelande

  Hög tillgänglighet till vård och behandling inom psykiatrin men en säsongsmässig nedgång på sjukhusen.

 • Telefonin fungerar igen

  Pressmeddelande

  Det går återigen att ringa direkt till länets hälsocentraler, folktandvårdskliniker och mottagningar på länet sjukhus.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Ja till fortsatt verksamhetsanpassning

  Pressmeddelande

  Det blir en fortsatt anpassning av verksamheten vid länets sjukhus fram till årsskiftet. Det beslöt en oenig landstingsstyrelse på tisdagen.

 • Ny färg på bussarna nästa år

  Pressmeddelande

  I botten gult med detaljer i rött och vitt. Det blir färgerna på Kalmar Länstrafiks nya bussar som kommer nästa år.