Arkiv för pressmeddelande och Lex Maria

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Årets konstnärsbelöningar utsedda

  Pressmeddelande

  Årets konstnärsbelöningar ur Uddenberg-Nordingska Stiftelsen går till Oscar Guermouche och Linus Nordensson Spångberg.

 • Lex Maria-anmälan efter patientförväxling

  Lex Maria

  Chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan fel patient fått en injektion med blodförtunnande medel.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Patienter flyttas från psykiatrisk enhet

  Pressmeddelande

  Av brandsäkerhetsskäl kommer patienterna på Reimersholm, en av enheterna inom rättspsykiatrin i Västervik, att flyttas.

 • Kulturmedel till tre nya verksamheter

  Pressmeddelande

  Tre nya verksamheter får ett långsiktigt utvecklingsuppdrag och därmed tillsammans 1,2 miljoner i anslag av landstingets kulturnämnd.

 • 7,2 procent med tryckskador

  Pressmeddelande

  Den 9 mars hade 7,2 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår. Det var lägst i landet.