Alf Jönsson ny regiondirektör i Skåne

Pressmeddelande 2015-05-26

Landstingsdirektör Alf Jönsson kommer att bli ny regiondirektör för Region Skåne och slutar därmed sin tjänst vid Landstinget i Kalmar län.

Alf Jönsson har varit landstingsdirektör under drygt tio år och verksam vid landstinget i 28 år i olika chefspositioner.

- Alf Jönssons insats som landstingsdirektör och chef inom landstinget har haft mycket stor betydelse för landstingets framgångar. Det är ingen slump att Landstinget i Kalmar län framhålls som ett av de främsta landstingen i nationella jämförelser och Alf Jönsson förmåga att som ledare lyfta fram medarbetare och chefer har varit starkt bidragande till detta, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson.

- Vi gratulerar Alf Jönsson till hans nya utmaning och vi önskar honom naturligtvis lycka till. Även Region Skåne är att gratulera till en framgångsrik rekrytering.

Alf Jönsson kommer att tillträda sin nya befattning i början av hösten. Rekrytering av ny landstingsdirektör kommer att påbörjas omgående.

Mer information

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30

Alf Jönsson, landstingsdirektör
070-698 45 55