Alla Sensia-listade garanteras vårdkontakt

Pressmeddelande 2013-06-24

De personer som är listade vid Sensias vårdcentraler i Hultsfred och Kalmar kan komma att listas om till följd av företagets konkursansökan.

Sent på måndagseftermiddagen fick landstinget information om att ett antal bolag inom Sensia-sfären begärts i konkurs, däribland Sensia Sjukvård i Kalmar AB, som driver två mottagningar i länet.

- Vi kommer omgående att söka kontakt med konkursförvaltaren för att få klarhet i om avsikten är att mottagningarna ska hålla öppet och ta emot patienter eller om verksamheten helt ska avvecklas, säger Sofia Barakat, chef för landstingets hälsovalsenhet.

Totalt är 10 100 personer listade vid de två mottagningarna, 7 800 i Kalmar och 2 300 i Hultsfred. Om Sensias mottagningar avvecklas kommer samtliga berörda att få brev från landstinget med besked om att de istället listats vid den mottagning som ligger närmast folkbokföringsadressen. Möjlighet finns också att lista sig vid en annan mottagning.

I pressmeddelande från Sensia Hälsovård AB beskrivs som bakgrund till konkursansökningarna att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva primärvård försämrats mellan 2012 och 2013. Detta stämmer inte när det gäller Sensias ersättningar enligt hälsovalsavtalet i Kalmar län. Den ekonomiska ersättningen har istället ökat mellan dessa år.

- Och de större förändringar som skett i ersättningssystemet under åren kände Sensia till när man tecknade hälsovalsavtal med landstinget, säger Sofia Barakat.

Mer information

Sofia Barakat, chef, hälsovalsenheten, Landstinget i Kalmar län
070-201 23 99