Allt fler nöjda KLT-resenärer

Pressmeddelande 2013-02-11

Kalmar Länstrafiks resenärer ger kollektivtrafiken högt betyg. 83 procent av samtliga resande uppger att de var nöjda med sin senaste resa.

Det framgår av den årliga Kollektivtrafikbarometern för 2012 som presenteras på måndagen och som omfattar 1 200 intervjuer i länet. Andelen KLT-resenärer som var nöjda med den senaste resan ökade under 2012 med två procentenheter till 83 procent. Det var andra året i rad som nöjdheten ökade.

- Det är glädjande och inspirerar oss till att bli ännu bättre 2013, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

- Mätningen visar också att våra trogna resenärer har bättre kunskaper om kollektivtrafiken och tycker att den blivit mer tillgänglig och relevant för deras resebehov. Och det känns naturligtvis väldigt bra att våra befintliga resenärer är nöjda med den service vi erbjuder, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Men samtidigt som de befintliga resenärerna var nöjda, var de som aldrig eller sällan reser kollektivt mindre nöjda med KLT. Sammantaget för allmänheten är kundnöjdheten lägre - två procentenheter jämför med 2011.

- Vi måste hjälpa de mer ovana resenärerna in i kollektivtrafiken, så att de också får se alla fördelar. Vi behöver helt enkelt bli bättre på att göra resandet enklare, säger Karl-Johan Bodell.

Kalmar Länstrafik får i 2012 års Kollektivtrafikbarometer sämre betyg vad gäller popularitet, prisvärde, avgångstider, linjesträckning, samt enkelhet att köpa biljetter.

- 2012 var ett omskakande år för oss. Vi genomförde en ekonomisk åtgärdsplan samtidigt som vi förändrade betalningsrutiner, priser, rabatter, produkter och turutbud. Detta skapade naturligtvis oro och en del missnöje. Självklart får detta konsekvenser i mätningarna av kundnöjdheten. Nu ser vi fram emot ett år med färre förändringar, så att alla får tid och möjlighet att i lugn och ro ta till sig våra nya förbättringar, till exempel de olika nya betalsätten, säger Karl-Johan Bodell.

Det framgår av Kollektivtrafikbarometern att problemen med biljettsystemet fortsätter att sprida missnöje bland resenärer, men där väntar en snar förbättring.

- I förra veckan började vi installera en ny bättre hårdvara och därmed ska problemen försvinna. Den nya hårdvaran beräknas vara installerad i samtliga länets KLT-bussar om ett par månader, säger Karl-Johan Bodell.

Fakta/Kollektivtrafiken i Kalmar län 2012

Reser varje dag: 64 procent nöjda (62 procent 2011)

Reser någon gång i veckan: 67 procent nöjda (60 procent 2011)

Reser mer sällan: 41 procent nöjda, (44 procent 2011)

Andel procent nöjda befintliga resenärer: 61 procent (61 procent 2011)

Andel procent nöjda allmänheten: 45 procent (47 procent 2011)

Andel procent nöjda med senaste resan: 83 procent (81 procent 2011)

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
010-21 21 100