Ambulansflyg ska ägas av landsting och regioner

Pressmeddelande 2015-04-28

Nationella styrgruppen för Svenskt ambulansflyg har fattat inriktningsbeslut om att landstingen själva ska äga flygplanen.

Samtliga landsting och regioner rekommenderas att bilda ett kommunalförbund, Svenskt Ambulansflyg, från och med januari 2016 med ansvar att driva en nationellt sammanhållen ambulansflygverksamhet. Beslut om bildande fattas senast i september i år.

Styrgruppens beslut innebär att landstingen rekommenderas upphandla flygplan för eget ägande. Operatörstjänsten ska upphandlas separat. Planen är att verksamheten med Svenskt ambulansflyg ska starta i mars 2018.

– Med denna organisation kan vi säkerställa en ambulansverksamhet av högsta kvalitet för hela landet över lång tid. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger en ökad samhällsnytta, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Mer information

Mats Friberg, projektledare
070-950 41 31

Anders Sylvan, styrgruppens ordförande och landstingsdirektör Västerbottens läns landsting
072-707 72 50

Christina Edward, planeringschef, Landstinget i Kalmar län
0480-849 49