Drygt nio procent med tryckskador

Pressmeddelande 2013-04-10

Den 6 mars hade 9,5 procent av patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår. Det är en av de lägsta siffrorna sedan de nationella mätningarna startade.

2008 när mätningarna började hade drygt 18 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Från 2009 har resultaten stadigvarande landat mellan 9 och 12 procent vid de olika mättillfällena. Bara en gång har en lägre siffra än årets noterats. Det var i mars 2011 då mätningen landade på 8,9 procent.

Snittet för riket låg vid denna mätning på 15 procent.

- Vi fortsätter förbättringsarbetet för att nå nollvisionen att ingen patient ska drabbas av tryckskador eller trycksår på sjukhus, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att riskbedömning ska ske inom 24 timmar, att den hudbedömning som sker vid inskrivning ska dokumenteras, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten vänds efter regelbundet schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
070-315 32 28