Andelen överviktiga fyrdubblas till vuxenåldern

Pressmeddelande 2014-07-07

Övervikt och fetma grundläggs redan i barndomen och andelen överviktiga ökar kraftigt med åldern. Det visar statistik för Kalmar län.

- Att vi fördubblar vår övervikt två gånger om från fyra år till vuxen ålder är ett hot mot vår hälsa och något vi måste ta på allvar, säger Patrik Glasberg, chef för barnhälsovården i Kalmar län.

Sedan en följd av år gör barnhälsovården studier av hur många fyraåringar som är överviktiga. I genomsnitt för de senaste åren rör det sig om ungefär 13 procent av barnen i Kalmar län.

Men redan när barnen blivit sex år äldre har andelen överviktiga nästan fördubblats. Det visar en studie som skolhälsovården i länet gjort bland länets tioåringar. Av de som fyllde tio år 2012 var drygt 23 procent av dessa att betrakta som överviktiga eller feta.

En ytterligare fördubbling sker sedan till vuxenåldern. Omkring hälften av alla vuxna i länet är överviktiga eller feta. Andelen män är nära 60 procent mot knappt 40 procent för länets kvinnor.

- Det är aldrig för sent att lägga om livsstil; att börja äta nyttigare och röra sig mer. Men ska vi bryta den negativa trenden och minska antalet vuxna som är överviktiga måste vi satsa på våra barn och unga och se till att grundlägga goda vanor tidigt, säger Patrik Glasberg.

Fetma anses idag så farligt av världshälsoorganisationen WHO att det klassas som en folksjukdom, framför allt för att det ofta leder till diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke.

Samtidigt har vi god kunskap om hur vi kan undvika att utveckla övervikt eller fetma. Det är viktigt att röra på sig regelbundet, äta mycket frukt och grönt, att dricka vatten istället för söta drycker när man är törstig och att äta mindre portioner mat.

Landstinget i Kalmar län arbetar på olika sätt för att hjälpa och stödja alla invånare till ett hälsosammare och rörligare liv. Sedan i våras pågår landstingets Kom-igång-satsning som inspiration till alla som är intresserade att komma igång och börja röra sig. Bland annat kan man göra sin egen hälsoplan och en särskild kom-igång-plan med både aktiviteter och snabbtips på vardagsmotion. Om man vill ha hjälp att komma igång kan man vända sig till sin hälsocentral som erbjuder tid hos livsstilsmottagningen. På 1177.se finns mer information om Kom-igång-satsningen.

Sedan flera år tillbaka kan patienter också få fysisk aktivitet på recept för att förebygga men också behandla exempelvis högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression.

Mer information

Patrik Glasberg, verksamhetschef, barnhälsovården i Kalmar län
0480-41 03 94