Antibiotika behövs inte alltid

Pressmeddelande 2013-01-23

Ont i halsen, lite feber, hosta eller nästäppa är klassiska symptom på en rejäl förkylning. Men inget som det i normalfallet behövs antibiotika mot.

- I de flesta blir man inte friskare snabbare för att man får antibiotika. Vinterns infektioner orsakas oftast av virus eller mindre aggressiva bakterier som mykoplasma. Antibiotika har ingen större effekt på dessa, säger Thomas Neumark, distriktsläkare vid hälsocentralen i Lindsdal och medlem i landstingets Strama-grupp.

Just luftvägsinfektioner bland annat i form av förkylningar, halsont, luftrörskatarr eller öronvärk stod för 45 000 besök inom sjukvården i länet förra året. Vid 40 procent av besöken skrevs antibiotika ut till sammanlagt 17 000 patienter. Något som Strama-gruppen anser är omotiverat mycket.

- Men självfallet ska man söka vård om man känner att infektionen inte går över eller förvärras.

Strama-gruppens uppdrag är att arbeta för att antibiotika används effektivt och enbart vid sjukdomstillstånd där det verkligen behövs.

Risken med för hög antibiotikaanvändning är att bakterier på sikt kan bli motståndskraftiga mot antibiotika och att sjukvården står helt utan verksamt antibiotika vid exempelvis lunginflammation, djup hudinfektion, njurbäckeninflammation, blodförgiftning eller då man blivit opererad och behöver antibiotika i förebyggande syfte.

Fakta

Vid följande sjukdomstillstånd bör alltid kontakt tas med vården:

  • Vid bihåleproblem med hög feber och smärta över panna eller kinder eller då förkylningen pågått i mer än tio dagar med uttalade smärta i kinder/tänder.
  • Vid halssmärta i kombinationen med andningssvårigheter, svårigheter att svälja saliv eller att gapa.
  • Vid misstänkt öroninflammation.
  • Vid lungsymtom/hosta i kombination med återfall i feber eller annan försämring, nytillkommen andfåddhet, vid KOL/astma och upplevd försämring. Samt hos barn med snabb andning.

Mer information

Thomas Neumark, distriktsläkare 070-234 64 00

Läs mer om förkylning

Läs mer om antibiotika