Antibiotika eller inte vid blåskatarr?

Pressmeddelande 2014-08-27

120 kvinnor i Kalmar län inbjuds att ingå i en forskningsstudie kring vilken behandling som är mest lämplig vid blåskatarr.

Vid sex hälsocentraler i Kalmar och Oskarshamn kommer yngre till medelålders kvinnor som söker för symptom på blåskatarr det kommande året att få erbjudandet. Tackar de ja kommer de inte att veta om de får behandling med ett inflammationsdämpande läkemedel eller traditionellt antibiotikum.

Kvinnorna följs sedan upp under fyra veckor med telefonkontakt och kontroll-urinprov.

Finns symptom fortfarande kvar efter sju dagar eller vid komplikationer kommer traditionell antibiotikabehandling att sättas in. Det är också möjligt för de kvinnor som först ställt upp i studien att träda ur den och istället få behandling efter aktuella rekommendationer.

- Den här studien är viktig för att minska onödig antibiotikaförskrivning och därmed behålla antibiotikaeffekter. Vi ser i dag hur bakterier snabbt blir resistenta mot ett flertal antibiotikapreparat. Det är det vi måste motverka, säger distriktsläkaren Thomas Neumark som är med i den svenska projektledningen.

Studien ingår i ett nordiskt forskningsprojekt tillsammans med Norge och Danmark. Resultaten kommer senare att publiceras internationellt.

Mer information

Thomas Neumark, distriktsläkare, med dr
070-234 64 00