Antibiotikaförskrivningen minskar

Pressmeddelande 2013-11-15

Alla landsting i Sverige har minskat sin antibiotikaförskrivning. I Kalmar län är minskningen 6,3 procent.

Det visar ny statistik som Smittskyddsinstitutet presenterar inför den europeiska antibiotikadagen den 15 november. Det är första gången sedan mätningarna startade som antibiotikaförbrukningen minskar i samtliga landsting. För hela landet är minskningen 9 procent.

För framtidens sjukvård är tillgången till effektiva antibiotika en avgörande fråga. De gångna tolv månaderna har alla landsting enligt uppdraget i patientsäkerhets­överens­kommelsen mellan regeringen och SKL kunnat minska antibiotikaförbrukning fram till oktober i år.

­- Vi är på rätt väg men det finns fortfarande en betydande överförskrivning av antibiotika på sjukhusen och på många hälsocentraler. Arbetet att på ett klokt sätt använda antibiotika i en värld där bakterierna hela tiden blir mer motståndskraftiga är ett problem som kommer att bestå men förhoppningsvis kan vi bromsa utvecklingen till viss del säger Per-Åke Jarnheimer, ordförande i landstingets Stramagrupp.

Den största sänkningen står Uppsala och Jönköpings län för som båda har minskat med 12 procent. Variationen är dock stor mellan landstingen. Under tolvmånadersperioden oktober 2012 till september 2013, skrevs 272 recept per tusen invånare i Västerbotten, den lägsta förskrivningen i hela landet, medan det i Region Skåne förskrevs 382 recept per tusen invånare. I Kalmar län var motsvarande siffra 333 recept, en minskning med 6,3 procent på ett år. Snittet i landet var 350 recept per tusen invånare.

- Under sommaren ökade antibiotikaförskrivningen mot Borreliainfektion betydligt jämfört med förra säsongen i vårt landsting. Trots detta har det skett en total minskning av mängden antibiotika på recept på de flesta hälsocentralerna. Även inom tandvården ser vi nu en nedgång i förskrivningen. Minst lika viktigt som en minskad användning av antibiotika är att antibiotika används på rätt sätt och här har vi sett stora förbättringar senaste året, säger Per-Åke Jarnheimer.

Försäljningsminskningen ses i alla åldersgrupper, men minskningen är störst i åldersgrupperna 0-6 år och 7-19 år där antibiotika mot luftvägsinfektioner står för största andelen. Fortfarande är det dock vanligast med antibiotika till de äldsta åldersgrupperna.

Minskningen av antibiotika sker samtidigt som landstingen verkat för en ökad följsamhet till de behandlingsrekommendationer som Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har tagit fram för vanliga infektioner i öppenvården. I enlighet med patientsäkerhetsöverenskommelsen finns lokala Stramagrupper i varje landsting som verkar för att förskrivare ska använda antibiotika klokt, alltså enbart när de gör verklig nytta.

Fakta/Antibiotikaförskrivning

Statistik från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, visar att Sverige tillhör länderna i Europa med lägst antibiotikaförbrukning. Rapporten visar också på stora skillnader i hur antibiotika används. Länderna med den högsta användningen av antibiotika konsumerar tre gånger så mycket som de med den lägsta.

Antibiotikaresistensen ökar och inga verkligt nya antibiotika finns under utveckling. För att bevara effekten av nuvarande antibiotika så länge som möjligt är det inte bara mängden använd antibiotika som är viktig. Att använda antibiotika på rätt indikation, det vill säga att inte behandla vid en typisk virusinfektion och att välja rätt sort, behandlingstid samt dos är viktigt för att bromsa hastigheten i utvecklingen av antibiotikaresistensen.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare, ordförandei Strama-gruppen i Kalmar län
0480- 81 440