Årets första influensafall konstaterat

Pressmeddelande 2015-11-27

Årets första influensafall har konstaterats i Västervik. Men än är det inte försent att vaccinera sig.

Fram till onsdagen 2 december är det öppen mottagning på de flesta av länets hälsocentraler, för exakta tidsuppgifter tar man kontakt med sin hälsocentral eller går in på 1177.se där uppgifterna finns. Men även efter detta datum går det att vaccinera sig, men då får man ringa till hälsocentralen eller den privata mottagning man är listad vid och boka tid.

- Det är absolut inte för sent att vaccinera sig nu när vi fått det första fallet. Snarare är det hög tid att se över sitt skydd mot influensa, säger smittskyddsläkare Claes Söderström.

Det fall som upptäcktes i Västervik är en svensk inhemsk influensa av typen A med symptom som intensiv hosta och hög feber. En svag ökning av influensafallen i landet har märkts den senaste tiden, men den stora ökningen väntas komma först kring jul och nyår.

- Vi har på drygt två veckor vaccinerat närmare 24 000 länsbor. Men det finns gott om vaccin så ingen skall behöva bli utan.

Influensavaccineringen är gratis för vissa grupper där risken är större att drabbas av eller få svåra komplikationer om man blir sjuk. Vilka riskgrupperna är beslutas av Socialstyrelsen och i år rekommenderas följande personer att ta säsongsinfluensavaccin:

  • Alla som i år fyller 65 år eller är äldre
  • Alla gravida i senare hälften av graviditeten
  • Personer med kroniska sjukdomar som

- kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
- diabetes
- kraftigt nedsatt infektionsförsvar
- kronisk lever- eller njursvikt
- astma
- extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
- barn med funktionshinder

För övriga som vill vaccinera sig kostar det 160 kronor. Avgiften för vaccination räknas inte in i högkostnadsskyddet.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-84 215