Årets konstnärsbelöningar utsedda

Pressmeddelande 2015-06-10

Årets konstnärsbelöningar ur Uddenberg-Nordingska Stiftelsen går till Pia Sandström och Oliver Andersson.

Pia Sandström får konstnärsbelöning på 75 000 kronor "för att möjliggöra för konstnärinnan att på sitt eget sätt kunna få utforska landskapsmåleriet i William Nordings anda, som ett befruktande komplement till det ljudverk hon skapat på historiskt laddade platser i Kalmar och på Öland, i ett projekt för Kalmar Konstmuseum".

Oliver Andersson får konstnärsbelöningen för unga lovande konstnärer och kulturarbetare på 50 000 kronor "för att på Ölands Musikteaterskola ha uppvisat en stor begåvning för teater. I elevprojektet "Svart Materia" framstår Oliver Andersson som en ung, karismatisk blivande skådespelare väl värd uppmuntran och belöning. Vi hoppas få se mer av honom i framtiden", framgår det av motivering till belöningen.

Uddenberg-Nordingska Stiftelsen delar årligen ut belöningar för att bland annat främja konstnärlig utbildning och undervisning. Det är direktavkastningen på förvaltat kapital som delas ut i belöningar. Stiftelsen har sedan starten 1983 delat ut drygt 2,7 miljoner kronor. Stiftelsen står under länsstyrelsens tillsyn och leds av en styrelse bestående av representanter från Landstinget i Kalmar län, Mörbylånga kommun, Konstakademin och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Mer information

Alf Jönsson, ordförande i Uddenberg-Nordingska Stiftelsen
070-698 45 55

Pia Sandström
073-647 93 00

Oliver Andersson
073-853 72 98