Årsmöte för Sydsvensk regionbildning ideell förening

Pressmeddelande 2013-03-13

Sydsvensk regionbildning ideell förening sammanträder vid års- och styrelsemöte i Växjö den 14 mars.

Den ideella föreningen består av regioner, landsting, och region- och kommunförbund i Blekinge, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne. Föreningen har till uppgift att ta fram underlag för beslut för en ansökan om bildande av en ny gemensam region från och med 2019.

Pressträff

Media välkomnas att delta vid en pressträff efter sammanträdet. Där ges det möjlighet att ställa frågor om den ideella föreningens arbete till Suzanne Frank, ordförande i Sydsvensk regionbildning och Johan Assarsson, projektledare för Sydsvensk regionbildning.

Tid

Torsdag den 14 mars kl. 13.00

Plats

Smålands museum, lokal Museisalen, Södra Järnvägsgatan 2, Växjö

Representanter i Arbetsutskottet:

Suzanne Frank, Landstinget Kronoberg
0709-84 45 82

Roland Gustbée, Regionförbundet södra Småland
0733-68 74 14

Kalle Sandström, Landstinget Blekinge
0455-73 40 57

Christina Mattisson, Region Blekinge
0709-31 30 09

Anders Henriksson, Landstinget i Kalmar län
0705-17 60 30

Lars Blomberg, Regionförbundet i Kalmar län
0725-73 77 41

Stefan Lundgren, Kommunförbundet Skåne
0702-12 43 53

Pia Kinhult, Region Skåne
0730-53 31 29

Johan Assarsson, projektledare Sydsvensk regionbildning ideell förening
0702-49 17 24

Bakgrund och kommande arbete

En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamlingar i södra Sverige.

Den 13 december 2012 konstituerades Sydsvensk regionbildning ideell förening som antog stadgar och styrelse, beslutade om rullande ordförandeskap samt att upphandling ska ske av projektledare.

I februari fick Johan Assarsson uppdraget som projektledare för arbetet. Johan Assarsson ska fram till och med 2014 stödja processen med att ta fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige.

På dagordningen

Vid års- och styrelsemötet fattar föreningen beslut om verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport, dessutom väljs styrelseledamöter samt representanter till arbetsutskott.

Johan Assarsson, projektledare för Sydsvensk regionbildning, ger förslag till upplägg av det kommande arbetet. Mats Svegfors, ansvarig utredare för tidigare Ansvarskommittén är inbjuden och ger sina reflektioner och medskick utifrån arbetet med Ansvarskommittén.

Arbete 2013

I enlighet med avsiktsförklaringen, som regionfullmäktige beslutade om i november 2011 ska ett brett utvecklingsarbete i syfte att nå delaktighet och inflytande i hela regionen föregå regionbildningen, ett arbete som påbörjades under 2012.

Under 2013-2014 bildas arbetsgrupper med fokus på väl utvalda frågor för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och infrastrukturplanering. Arbetet ska genomsyras av tanken om en hållbar utveckling på lång sikt och visa fördelar och mervärden med en gemensam region för södra Sverige och invånarna.

Egen webbplats

Från och med torsdagen den 14 mars finns webbplatsen www.nyregion.se tillgänglig. Där finns det möjlighet att följa Sydsvensk regionbildning ideell förenings arbete.