Assarsson projektledare för Sydsvensk regionbildning

Pressmeddelande 2013-02-07

Förre landstingsdirektören i Kalmar län, Johan Assarsson, blir projektledare för Föreningen Sydsvensk regionbildning.

Johan Assarsson ska fram till och med 2014 stödja processen med att ta fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige.

- Vi har goda erfarenheter av Johan Assarsson från hans tid som landstingsdirektör. Han kan vårt län och regionen och kan driva projekt, säger landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson, som också är ledamot i arbetsutskottet för Sydsvenska regionbildning.

Johan Assarsson har tidigare också varit regiondirektör i Västra Götalandsregionen. Han har dessutom arbetat både för Landstinget Blekinge och för Region Skåne. De senaste åren har Johan Assarsson lett Patientmaktsutredningen, som lämnade sitt betänkande till regeringen den 31 januari 2013.

- Mitt mål är att skapa en bred delaktighet från alla ingående parter och att så snart som möjlig skapa nytta med arbetet så att mervärdet av en gemensam region blir mer greppbart, säger Johan Assarsson.

Johan Assarsson börjar sitt uppdrag omedelbart.

Fakta/Föreningen Sydsvensk regionbildning

Sydsvensk regionbildning är en ideell förening som samlar Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs Län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Föreningen bildades i september 2012 och syftet med föreningen är att förbereda den gemensamma regionbildningen i Sydsverige. En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling.

Mer information

Johan Assarsson, projektledare Sydsvensk regionbildning
070-249 17 24

Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande
070-517 60 30