Asyl- och flyktinghälsovården i nya lokaler

Pressmeddelande 2014-08-15

Asyl- och flyktinghälsovården i Hultsfred har fått nya lokaler. På fredagen invigdes de med ett öppet hus.

Verksamheten har tidigare haft lokaler på Västra Långgatan i Hultsfred men flyttade till Granitvägen 24b i början av maj i år.

– De tidigare lokalerna höll inte måttet för vad som krävs för att ge säker vård och en bra arbetsmiljö, säger verksamhetschef Bengt Andersson.

De nya lokalerna har den senaste tekniken och utrustningen. Därmed uppfylls kraven på ett gott och säkert omhändertagande samt en bra arbetsmiljö för personalen. Mottagningen står också rustad för en ökning av antalet asylsökande. Även smittskyddsaspekter har beaktats lokalmässigt.

Många patienter reser med tåg eller buss till Hultsfred.

– Den nya mottagningen ligger något längre från stationen än den tidigare, detta har vi löst genom en tät och tydlig skyltning med avståndsangivelse från stationen hela vägen till mottagningen, förklarar Bengt Andersson.

För de cirka 500 boende på asylboendet i Hultsfred innebär de nya lokalerna istället en större tillgänglighet då boendet och mottagningen ligger i nära anslutning till varandra.

Mer information

Bengt Andersson, verksamhetschef, Asyl- och flyktinghälsovården
0490-862 21