AT-läkarna rankar Kalmar högt

Pressmeddelande 2013-09-06

Länssjukhuset i Kalmar rankas som fjärde bästa plats i landet att göra sin AT-tjänstgöring vid.

Årligen skickar Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) ut en enkät till samtliga AT-läkare i landet som får sätta betyg på sin utbildningsort. I årets enkät är det sammanlagt 65 AT-orter som rankats sedan 1512 AT-läkare svarat på frågorna.

För Länssjukhuset i Kalmar är rankingen för 2013 ett välkommet kvitto på de förbättringar som skett inom främst kirurgiblocket som tidigare haft mindre bra betyg.

Länssjukhuset är ett av de sjukhus som gjort den kraftigaste förbättring i jämförelse med 2012 då man hamnade på 35:e plats.

- De här är oerhört glädjande. Vi har varit medvetna om att vi haft problem när det gällt kirurgidelen och på kliniken har man jobbat långsiktigt med frågan. Nu ser vi resultatet på arbetet, säger chefläkare Rolf Sandin vid Länssjukhuset i Kalmar.

Det är inte enbart kirurgdelen som får bättre betyg. För samtliga fyra block som AT-tjänstgöringen är uppdelad i - medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin - är det avsevärt högre betyg 2013 än 2012. Länssjukhuset får ett totalbetyg på 5,31 där 6,0 är det maximala. Förra året var betyget 4,59.

Bland annat framgår av enkäten att samtliga AT-läkare i Kalmar skulle rekommendera en kollega eller vän att göra sin AT-placering vid Länssjukhuset i Kalmar.

Det är ovanligt att ett sjukhus gör en så kraftig förbättring som Kalmar gjort. Oftast brukar de AT-orter som ligger i topp, mitten och botten vara de samma år efter år.

Västerviks sjukhus som både 2011 och 2012 rankades som bästa AT-ort i landet har tappat i position och hamnar för 2013 på 15:e plats på 5,0 poäng.

Oskarshamns sjukhus har för få svar för att rankas av SYLF.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare. I Kalmar län erbjuds från nästa år 38 AT-tjänster per år.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en ranking av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

Bäst betyg i årets ranking får Gällivare sjukhus med 5,57, Sjukhuset i Lidköping 5,43 och Sunderby sjukhus, Luleå 5,36. Sämst betyg får Skånes universitetssjukhus, Lund med 3,43.

Mer information

Rolf Sandin, chefläkare, Länssjukhuset i Kalmar
0480-44 53 97