Åtta av tio får tid inom 60 dagar

Pressmeddelande 2015-03-31

79 procent fick tid för besök hos specialistläkare inom 60 dagar i februari. Motsvarande siffra avseende operation/behandling var 80 procent.

Det framgick av redovisningen av tillgänglighetsläget på sjukhusen vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen.

När det gäller akutmottagningarna är 90 procent av alla patienter klara inom fyra timmar vid Oskarshamns sjukhus, vid Västerviks sjukhus rör det sig om 86 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar om cirka 75 procent. Samtidigt har patienttrycket ökat under de senaste åren. Vid Länssjukhuset i Kalmar behandlades i genomsnitt 100 patienter per dygn i februari mot 85 motsvarande period 2012. Samma utveckling har också övriga akutmottagningar haft.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län hade i februari hög tillgänglighet till besök trots en markant ökning av antalet remisser under årets inledning. Drygt 95 procent av patienterna fick tid inom 30 dagar. Strax över 70 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick i februari knappt 80 procent tid för ett första besök inom 60 dagar.

Planering inför sommaren 2015

Landstingsstyrelsen fick på tisdagen också en redovisning av planering inför sommaren 2015.

Vid Länssjukhuset i Kalmar blir det en reducering av vårdplatserna i samma omfattning som 2013, vilket innebär fler vårdplatser än 2014. För Oskarshamns sjukhus gäller samma vårdplatsreducering som förra året där ortoped- och kirurgavdelningen samt operation stänger under fyra veckor. Vid Västerviks sjukhus planeras för en reducering som 2014, eventuellt kan det bli någon mer tillfällig minskning inom kirurgi och ortopedi.

Inom psykiatrin pågår sommarrekryteringen för fullt. Men psykiatriförvaltningen utesluter inte att det kan behövas hyrsköterskor, andra planer som finns är att erbjuda tidigare anställda som nyligen gått i pension att jobba under sommaren. Antalet vårdplatser vid vuxenpsykiatrin i Kalmar reduceras liksom tidigare år.

Inom primärvården är det främst brist på sjuksköterskor, distriktssköterskor och medicinska sekreterare inför sommaren. En viss osäkerhet finns också när det gäller tillgången på hyrläkare. Under sommaren kommer jourerna i Kalmar och Öland att förändras samtidigt som sjukvårdsrådgivningen förstärks. Fokus kommer att ligga på den akuta verksamheten.

Bemanningsbolag

Kostnaderna för bemanningsbolag vid de tre sjukhusen beräknas 2015 minska med 12 miljoner kronor i jämförelse med 2014 och landa på totalt 26 miljoner.

Inom psykiatrin ligger kostnaderna för bolagspersonal totalt på samma nivå som förra året. Behovet av läkare har minskat medan behovet av psykologer och sköterskor ökat.

Inom primärvårdsförvaltningen ligger kostnaderna efter årets tre första månader månader i nivå med samma period föregående år.

Ekonomi och patientsäkerhet

En första bedömning av det ekonomiska läget efter årets inledning lämnades också till styrelsen, liksom en redovisning av aktuella aktiviteter inom området kvalitet och patientsäkerhet.