Åtta av tio nöjda med senaste resan

Pressmeddelande 2014-02-11

Åtta av tio resenärer var nöjda eller mycket nöjda med den senaste resan med KLT. Det visar Kollektivtrafikbarometern som presenteras idag.

De många nöjda resenärerna - 81 procent - visar på att resorna fungerar väl. Siffrorna har också legat stabilt de senaste fyra åren. Nöjdheten bekräftas ytterligare av den nyligen redovisade resandeökningen på tio procent under 2013.

- Vetskapen om att kunderna också är nöjda med sin resa i så stor utsträckning är tillfredställande, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik, och fortsätter:

- Detta visar att vi tillsammans med våra entreprenörer och deras anställda gör ett mycket bra jobb och att det uppskattas av kunderna.

Däremot har nöjdheten uppdelat för olika resandekategorier sjunkit. Ju mer sällan man åker med kollektivtrafiken, desto mindre nöjd är man. Minst nöjd är den kategori som aldrig åker kollektivt. Det framgår också av KLT har en lägre andel nöjdhet bland allmänheten än bland sina resenärer.

Anledningen till de låga resultaten tror Karl-Johan Bodell till stor del handlar om KLT som varumärke.

- Vi har inte lyckats förmedla till medborgarna hur bra kollektivtrafiken fungerar, något som istället resandeutvecklingen visar. Den här mätningen tar vi med oss i vårt fortsatta förbättringsarbete. Dels för att bli bättre själva, dels för att bli bättre i att presentera kollektivtrafiken i länet, säger han.

Fakta/Kollektivtrafiken i Kalmar län 2013

  • Andel procent nöjda med senaste resan: 81 procent (83 procent 2012).
  • Reser varje dag: 53 procent nöjda (64 procent 2012).
  • Reser någon gång i veckan: 65 procent nöjda (67 procent 2012).
  • Reser mer sällan: 39 procent nöjda, (41 procent 2012).
  • Reser aldrig: 18 procent (23 procent 2012).
  • Andel procent nöjda befintliga resenärer: 56 procent (61 procent 2012).
  • Andel procent nöjda allmänheten: 41 procent (45 procent).

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör; Kalmar Länstrafik
070–724 38 70