Avhandling om antibiotikaresistenta bakterier i polarregionerna

Pressmeddelande 2014-10-08

Jorge Hernández, biomedicinsk analytiker vid Länssjukhuset i Kalmar, disputerar den 10 oktober vid Uppsala universitet.

I avhandlingen "Human Pathogens and Antibiotic Resistant Bacteria in Polar Regions" visar Hernandez´ forskning att bakterier som orsakar infektioner hos människor förekommer också bland vilda djur, framför allt fåglar, vid Arktis och Antarktis.

Sammanfattningsvis konstateras i avhandlingen att antibiotikaresistenta bakterier som härstammar från människan har nått en global nivå då de numera också finns i polartrakterna. Något som stärker antagandet att bakterier som orsakar infektioner hos människor har förmåga att sprida sig till relativt orörda miljöer. Detta genom exempelvis ökad mänsklig närvaro i form av vetenskapliga aktiviteter men också fartygsburen turism.

Jorge Hernández försvarar offentligt sin avhandling i lokalen Hjärnan på Länssjukhuset i Kalmar den 10 oktober kl 09:00. Opponent är docent Lotta Berg vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Mer information

Jorge Hernández, doktorand
073-756 28 98