Avhandling om förbättringsarbete

Pressmeddelande 2013-05-23

Ann-Christine Andersson, doktorand vid landstinget, disputerar den 23 maj med en avhandling om landstingets kvalitets- och förbättringsarbete.

Avhandling om förbättringsarbete

Ann-Christine Andersson, doktorand vid landstinget, disputerar den 23 maj med en avhandling om landstingets kvalitets- och förbättringsarbete.

Avhandlingen "Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården: Erfarenheter från ett svenskt landsting" tar bland annat upp hur förbättringsinitiativ kan bedrivas och ledas och vad som bidrar till ett framgångsrikt förbättringsarbete. Arbetet utgår från landstingets systematiska förbättringsarbete inom Varje dag lite bättre – kraften hos många!

Avhandlingen visar bland annat på vikten av att ledningen uppmärksammar, möjliggör och stimulerar förbättringsarbete. Genom att erbjuda flera olika sätt att bedriva förbättringsarbete ökar möjligheten för allas medverkan.

Mer information

Ann-Christine Andersson, doktorand
076-776 22 40
kontakt@ann-christine.se