Avtal om privat hälsocentral i Emmaboda

Pressmeddelande 2013-12-06

Emmaboda får ytterligare en hälsocentral den 1 april nästa år då privata Emmakliniken öppnar.

Det står klart sedan hälsovalsavtal i dag tecknats mellan landstinget och Emma Vårdcentral Syd AB om att bedriva vård i Emmaboda.

Emmakliniken kommer att ha två läkare, en-två distriktssköterskor, en-två sjuksköterskor, en psykolog och en läkarsekreterare.

Verksamheten har också planer att utöka med eventuellt en kardiolog, en barnläkare och en psykiatriker.

Mer information

Sofia Barakat, chef för enheten för hälsoval och folkhälsa
0480-841 60