Avtal som underlättar integrationen

Pressmeddelande 2015-03-05

Migrationsverket och Kalmar Länstrafik har tecknat avtal som på ett smidigt sätt ger asylsökande tillgång till länets kollektivtrafik.

- Vi vill bidra till en snabbare och bättre integration för nyanlända till vårt län. Vi har därför sökt finna en lösning som är bra för alla och som gör det enklare för asylsökande att använda kollektivtrafiken i länet, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell på KLT.

Avtalet innebär att Migrationsverket på uppdrag av KLT får sälja 30-dagars periodkort till samtliga som finns på asylboenden i länet. Med 30-dagars kort blir det enklare för nyanlända att åka buss och tåg för att ta sig till olika aktiviteter i länet. Totalt beräknas det handla om 3 500 färdbevis i månaden som kommer att säljas.

- Att möta andra människor är grunden för all integration. Det känns bra att vi hittat en smidig modell som innebär att asylsökande på våra boende nu enkelt kan ta sig till praktikplatser, delta i föreningslivet eller andra aktiviteter. Det har stor betydelse i integrationsarbetet, säger Lars Borgemo, chef för Migrationsverket i Kalmar län.

Efter den stora flyktingströmmen från krigets Syrien gör Landstinget i Kalmar län stora insatser för att förbättra integrationen inom de områden landstinget verkar. Det gäller exempelvis att tidigt identifiera asylsökande med vårdbakgrund så att de hittar vägen in för att i framtiden kunna arbeta inom den svenska vården. Det gäller också satsningen på att starta en utbildning i sjukvårdssvenska på länets folkhögskolor, kombinerat med språkpraktik på arbetsplatser inom landstinget, för dem som jobbat i vårdyrken i hemlandet. Också här är avsikten att bidra till en snabbare integration. Det nu tecknade avtalet mellan KLT och Migrationsverket är också ett led i detta arbete.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar länstrafik
010-212 11 00

Lars Borgemo, chef, Migrationsverket i Kalmar län
010-485 93 16