Bäst läkarintyg i Kalmar län och Skåne

Pressmeddelande 2013-04-11

Läkarintygen till Försäkringskassan håller bäst kvalitet i Kalmar län och Skåne. Det visar den kvalitetsgranskning som redovisades på torsdagen.

Redan i förra årets mätning låg Kalmar län i topp. Trots det har resultatet ytterligare förbättrats i årets granskning som gjordes på sammanlagt 10 107 slumpvis utvalda läkarintyg i hela landet under december 2012 och januari 2013.

I Kalmar län var det 478 läkarintyg som granskades. Av dess var 63,8 procent godkända utifrån Försäkringskassans krav. Bara Skåne hade en högre siffra med 67,7 procent. Genomsnittet för landet låg på 54,8 procent.

200 miljoner ur sjukskrivningsmiljarden kommer att delas ut till de landsting och regioner i landet som förbättrat kvaliteten i läkarintygen i jämförelse med resultatet förra året. Elva landsting, däribland Kalmar, har förbättrat sina resultat.