Bäst tillgänglighet i Sommarsverige

Pressmeddelande 2013-08-28

Under sommarmånaderna juni-juli har sjukhusen i Kalmar län haft bland den bästa tillgängligheten i hela landet.

Det rör sig om en kraftig förbättring i förhållande till samma period 2011 och 2012.

Tillsammans med Gotland lyckades Landstinget i Kalmar län erbjuda 91 procent av patienterna tid för besök hos specialistläkare på sjukhus respektive operation/behandling inom 60 dagar i juni. I juli var siffran 90 procent avseende besök och 87 procent när det gäller operation.

- Våra sjukhus har klarat inledningen på sommaren mycket bra. Nu återstår augusti, men först i mitten av september kan vi sammanställa och analysera dessa siffror, säger Ulf Månsson, ekonomichef vid landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning.

Mer information

Ulf Månsson, ekonomichef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
0480-842 80