Bättre lokaler för rehabiliteringen i Virserum och Hultsfred

Pressmeddelande 2012-11-22

Till våren 2013 kommer invånarna i Hultsfreds kommun att erbjudas rehabiliteringsmöjligheter i upprustade och mer anpassade lokaler.

Landstingets rehabiliteringsverksamhet i Hultsfreds kommun är idag spridd över en stor geografisk yta och verksamheten bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga för rehabilitering. I Virserum kommer därför lokalerna att rustas upp och i Hultsfred flyttar verksamheten till bättre anpassade lokaler.

– Vi kommer även fortsättningsvis att bedriva rehabiliteringsverksamhet på två orter i Hultsfreds kommun, säger Stefan Bragsjö, verksamhetschef för Samrehab i norra länet.

Tillsammans med verksamheten i Vimmerby kommun bildar arbetsplatserna i Hultsfred och Virserum ett gemensamt område. På alla tre orterna kommer invånarna att erbjudas bedömningar och behandlingar av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

– Öppettider, utbud och resurser kommer att variera något mellan orterna, säger Stefan Bragsjö. Men vår ambition är att inom hela det geografiska området kunna erbjuda den rehabilitering som är mest gynnsam för patienten oavsett var man bor.

Rehabilitering och preventiva insatser spelar en avgörande roll för att kunna bibehålla den fysiska funktionsförmågan för ett aktivt liv när man blir äldre. För att bedriva rehabiliteringsverksamhet krävs en anpassad rehabiliteringsmiljö och då är ändamålsenliga lokaler grundläggande.

Mer information
Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab
Telefon 0490-866 27