Bättre service till KLT:s resenärer

Pressmeddelande 2014-04-24

Det blir nu möjligt att prenumerera på information om trafikstörningar vilket gör det enklare för pendlaren att veta hur kollektivtrafiken går.

Trafikledning vid Kalmar Länstrafik publicerar dagligen trafikinformation för länets linjetrafik. Vanligtvis rör det sig om större förändringar som till exempel inställda tåg eller förseningar på mer än tio minuter. En information som det från och med fredagen den 25 april blir möjligt att prenumerera på via KLT:s hemsida.

- Det är en satsning som vi arbetat med under det senaste halvåret. Nu är den intrimmad och färdig för lansering, säger trafik- och produktionschef Conny Karlsson, Kalmar Länstrafik.

Prenumeration av trafikinformation är en utökad service för resenärerna då informationen når just de resenärer som berörs.

- Vi ser det som en service och en möjlighet som ligger i tiden. Resenären kan via en eller flera prenumerationer, på ett mer tillgängligt sätt, få rätt information och vi hoppas att de som reser med oss blir mer nöjda, säger Conny Karlsson.

För att ta del av informationen anmäler resenären den eller de buss- eller tågförbindelser man vill följa via KLT:s hemsida efter skapande av ett Mina sidor-konto. Vilka och hur många linjer man önskar följa gör det även möjligt att avgränsa prenumerationen endast till specifika dagar alternativt bara vardagar eller helger. Information om störningar eller förseningar når senare användaren via sms eller e-post utifrån vilket val som gjorts under Mina sidor på www.klt.se.

Mer information

Conny Karlsson, trafik- och produktionschef, Kalmar Länstrafik
010-21 21 150