Bättre tider ska locka fler kvinnor

Pressmeddelande 2014-10-30

Med bättre anpassade tider hoppas mödrahälsovården i norra Kalmar län att fler kvinnor ska komma på gynekologisk cellprovskontroll.

– Vi gör nu en extra satsning i norra länsdelen med informationsinsatser och erbjuder fler bokningstider hos mödrahälsovården för att nå de som inte regelbundet varit på kontroll, säger Eva Wester, chef för mödrahälsovården i norra Kalmar län.

Trots att alla kvinnor mellan 23 och 65 år regelbundet blir erbjudna gynekologisk cellprovskontroll kommer inte alla på sin undersökning

Med tidiga morgontider, lunchtider och kvällar hoppas mödrahälsovården att fler kvinnor ska ta cellprov. En utvärdering kommer sedan att ske för att se vilka tider kvinnorna helst önskar.

Gynekologisk cellprovskontroll är en enkel försäkring för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Att ta cellprov räddar liv.

– I Kalmar län kommer 87 procent på sina kontroller, vilket är väldigt bra. Vi vet att livmoderhalscancer har minskat kraftigt tack vare att så många kvinnor deltar i cellprovskontroll, säger Eva Wester.

De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots detta insjuknar 450 kvinnor i Sverige varje år och av dessa avlider ungefär 150 i sjukdomen. De flesta av dem har inte regelbundet gått på kontroll.

Mer information

Eva Wester, chef, mödrahälsovården i norra Kalmar län
0490-863 79