Biträdande landstingsdirektör utsedd

Pressmeddelande 2015-08-21

Landstingets ekonomidirektör Ingeborg Eriksson har utsetts till biträdande landstingstingsdirektör.

Ingeborg Eriksson kommer, utöver sitt nuvarande uppdrag som ekonomidirektör, att ytterligare stärka ledningsfunktionen i landstinget.

- Vi har flera stora frågor framöver som till exempel regionfrågan som kräver fler externa mötesplatser på landstingsdirektörsnivå än tidigare. Som landstingsdirektör har jag det övergripande ansvaret för helheten, med det finns områden där Ingeborg Eriksson kommer att få ett tydligare samordningsansvar är tidigare, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Ylva Gorton, som jobbat som processamordnare inom landstingets utvecklingsenhet sedan 2013, utses samtidigt till tillförordnad utvecklingsdirektör fram till årsskiftet. Hon har jobbat på olika funktioner inom landstinget sedan 2000.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
070-388 60 52

Ingeborg Eriksson, biträdande landstingsdirektör
070-642 41 96

Ylva Gorton, t f utvecklingsdirektör
072-562 84 69