Boende på läkarmottagning anmäls

Pressmeddelande 2013-11-12

Landstinget har anmält en privat läkarmottagning till Inspektionen för vård och omsorg sedan det visat sig att vårdlokalen använts till boende.

Den privata mottagning det gäller har ett hälsovalsavtal med landstinget avseende primärvård på en ort i länet. Mottagningen är inrymd i en fastighet som landstinget äger.

Anmälan sker sedan det har kommit till landstingets kännedom att för landstinget okända personer varit boende i mottagningen under en längre tid. Med tanke på tillgång till dator, läkemedel samt medicinsk utrustning anser landstinget att detta kan ha äventyrat patientsäkerheten. Av denna anledning har landstinget anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Verksamhetschefen har uppmanats att omedelbart vidta åtgärder så att inte några obehöriga personer övernattar i lokalerna eller vistas i lokalerna på ett sätt som inte är förenligt med uppdraget. Landstinget har också vidtagit åtgärder för att säkra att boendet omedelbart upphör.

Mer information

Sofia Barakat, chef för Enheten för folkhälsa och hälsoval
070-201 23 99