Bra sjukhus med förbättringsområden

Pressmeddelande 2014-11-25

En övervägande positiv bild men med förbättringsområden. Det är Inspektionen för vård och omsorgs uppfattning om Länssjukhuset i Kalmar.

Det var i mars i år som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde både oanmälda och föranmälda inspektioner på fem kliniker vid Länssjukhuset i Kalmar; anestesi- och intensivvårdskliniken, akutmottagningen/akutkliniken, kirurgkliniken, kvinnokliniken och radiologiska kliniken. Den här veckan har IVO haft en muntlig återkoppling av sina iakttagelser för sjukhusledningen.

- Det är en övervägande positiv bild man har av länssjukhuset. De främsta styrkorna som framhölls var att vi under de senaste två åren har utvecklat patientsäkerhetsarbetet, har bra lokaler, god samverkan mellan medarbetarna på sjukhuset och goda utbildningsmöjligheter, säger sjukhuschef Johan Rosenqvist.

Samtidigt har det vid inspektionerna framkommit förbättringsområden. Det gäller exempelvis dokumentation, information, journalföring, läkemedelshantering och i något fall upplevd resursbrist.

Länssjukhuset kommer nu att gå genom besluten och i maj nästa år redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller är planerade att vidtas.

Mer information

Johan Rosenqvist, sjukhuschef
0480-44 81 06

Rolf Sandin, chefläkare
0480-44 53 97