Bristande patientsäkerhet anmäls

Pressmeddelande 2013-02-25

Tandvårdschef Anders Nylander har gjort en anmälan till Socialstyrelsen enligt Patientsäkerhetslagen efter brister i en tandläkares behandlingar.

I samband med en kvalitetsgenomgång uppmärksammade en klinikchef att patienter tillhörande en viss tandläkare kom tillbaka och att arbeten behövde göras om. I samband med granskningar av en rad journaler förstärktes bilden av att det fanns brister i tandläkarens behandlingar och dokumentation.

Tandvårdschef Anders Nylander anser att bristerna är så stora att patientsäkerheten åsidosatts och vill med anmälan ha Socialstyrelsens bedömning i fallet.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef, Folktandvården i Kalmar län
0480-842 12