Chans att tycka till om vården

Pressmeddelande 2015-10-27

12 300 slumpvis utvalda länsbor som besökt en hälsocentral i september får chansen att tycka till om sitt besök.

I veckan får de ett brev från Nationella patientenkäten. Redan tidigare har det funnits möjlighet att svara digitalt på internet, nu kommer också frågorna hemskickade till de som valts ut.

- Enkäten är en viktig del i förbättringsarbetet. Vi vill självfallet att så många som möjligt deltar. För ju fler som svarar på enkäten, desto säkrare bild får vi av patienternas upplevelse och vad vi kan förbättra, säger Anna Olheden, verksamhetsutvecklare vid utvecklings- och folkhälsoenheten.

Nationell patientenkät genomförs vartannat år och omfattar hela landet.

Mer information

Anna Olheden, verksamhetsutvecklare
0480-841 47