Christer Holmgren ny planeringsdirektör

Pressmeddelande 2016-01-12

Till ny planeringsdirektör i landstinget har utsetts Christer Holmgren, idag förvaltningschef för Landstingsservice.

Christer Holmgren har varit förvaltningschef i Landstinget i Kalmar län sedan 2009. Christer Holmgren har en bakgrund som chef i olika positioner, bland annat inom Oskarshamns kommun och har också varit egen företagare.

- Christer Holmgren har i rollen som förvaltningschef varit drivande inom en rad serviceområden där landstinget lyckats väl de senaste åren, såväl inom fastighetsbyggnationer och upphandlingsfrågor som landstingets satsning på sjukhusmat och lokalvård. Han har lyft fram både ledarskapets och medarbetarskapets betydelse för framgång. Hans erfarenheter kommer att vara en stor tillgång i övergripande planeringsarbetet med tanke på de utmaningar vi har framför oss, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Christer Holmgren Christer Holmgren.

Planeringsdirektören ingår i landstingsdirektörens stab och är chef för Planeringsenheten, som hanterar landstingsövergripande områden som regionsjukvård, köpt vård, läkemedelsfrågor och utredningar. Framöver kommer Planeringsenheten även ansvara för strategisk planering som rör fastighets- och inköpsfrågor.

Christer Holmgren tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2016.

Kontakt

Christer Holmgren, tillträdande planeringsdirektör,
telefon 070-598 61 60

Krister Björkegren, landstingsdirektör,
telefon 070-388 60 52