Därför pratar vi om hiv idag

Pressmeddelande 2015-12-01

Den 1 december uppmärksammas World Aids Day världen över. I år genomförs en nationell kampanj för ökad kunskap om hur det är att leva med hiv idag.

Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. I dag är behandlingen av hiv idag så effektiv att den sänker virusnivån till nära noll. Det gör att smittsamheten blir mycket låg. En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv.

Men gamla myter och sanningar om hiv lever kvar. Enligt Folkhälsomyndigheten har många en felaktig kunskap om hur det är att leva med hiv. En majoritet av de som lever med hiv vågar inte vara öppna och berätta, visar en rapport från Folkhälsomyndigheten (2015). En annan undersökning (Novus 2015) visar att det finns kunskapsluckor som kan skapa negativa attityder och rädsla hos allmänheten. Därför genomförs en nationell informationsinsats om hiv under november och december, i samarbete med bland annat Landstinget i Kalmar län.

World Aids Day äger rum varje år den 1 december. UNAIDS, FN:s organ för aidsfrågor, instiftade dagen för mer än 20 år sedan för att lyfta och uppmärksamma hiv och aids.

Fakta/hiv

  • Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige.
  • Cirka 60 personer lever med hiv i Kalmar län.
  • Drygt 95 procent har en välinställd behandling.

Mer information

Lisa Labbé-Sandelin, biträdande smittskyddsläkare
0480-813 36, 072-232 34 01

Ann-Christine Sjölund, smittskyddssjuksköterska/STI-samordnare
0480-384 94, 072-236 96 11.