Distriktsläkare disputerar i Linköping

Pressmeddelande 2013-01-31

Distriktsläkaren Eva Arvidsson inom Landstinget i Kalmar län disputerar på torsdagen vid Linköpings universitet.

Avhandlingen "Priority Setting and Rationing in Primary Health Care" tar upp förutsättningar för systematiska prioriteringar inom primärvården i Sverige. Avhandlingen visar på behov av en avvägning mellan patienternas syn på prioriteringar och personalens bedömning av vårdbehov.

Primärvårdens karaktär med stor variation av hälsoproblem – ett stort antal patienter med diffusa symptom, tidiga stadier av sjukdomar och kombinationer av sjukdomar – medför både speciella möjligheter som utmaningar.

Eva Arvidsson är distriktsläkare och specialist inom allmänmedicin och jobbar för närvarande på Beställarenheten vid Landstingsdirektörens stab.

Mer information

Eva Arvidsson, distriktsläkare 0480-816 52, 070-211 72 42