Drygt fem procent med tryckskador

Pressmeddelande 2014-04-28

Den 5 mars hade 5,4 procent av patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår.

Det är den lägst uppmätta siffran i länet och riket sedan de nationella mätningarna startade.

2008 när mätningarna började hade drygt 18 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Från 2009 har resultaten för Kalmar län stadigvarande landat mellan 9 och 12 procent vid de olika mättillfällena. Resultatet från den näst sista mätningen i oktober visade den dittills lägsta siffran som noterats på 7,2 procent. Nu är resultatet ännu bättre.

Snittet för riket låg vid mätningen i mars på 14,0 procent.

- Det är glädjande att vi har nått så långt. Men vi kan inte vara nöjda förrän den dag inga patienter drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus. Därför pågår också vårt förbättringsarbete ständigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att riskbedömning ska ske inom 24 timmar, att den hudbedömning som sker vid inskrivning ska dokumenteras, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90