Drygt sex procent hade en vårdrelaterad infektion

Pressmeddelande 2014-05-05

6,4 procent av de inneliggande patienterna vid länets sjukhus den 20 mars hade någon form av vårdrelaterad infektion.

Det visar den senaste nationella mätningen. För landstinget är det en lägre siffra än i våras och siffran ligger under rikssnittets 8,9 procent.

Då de senaste mätningarna inte korrigerats för en viss underrapportering kan resultatet inte jämföras med tidigare mätningar i vårt landsting. Däremot har jämförbarheten gentemot andra landsting ökat.

En annan nationell mätning visar att sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler fortfarande är god i landstinget. Följsamheten till rutinerna och reglerna var 78 procent mot 74 procent för riket som helhet.

Landstingets mål är att kunna erbjuda Sveriges bästa kvalitet och säkraste sjukvård. Att ständigt förbättra vårdhygienen och minska andelen vårdrelaterade infektioner är några av delmålen.