Drygt sju procent hade en vårdrelaterad infektion

Pressmeddelande 2013-12-09

7,3 procent av de inneliggande patienterna vid länets sjukhus den 15 oktober hade någon form av vårdrelaterad infektion.

Det visar den senaste nationella mätningen. För landstinget är det en förbättring sedan i våras och siffran ligger under rikssnittets 8,7 procent.

En annan nationell mätning som också presenteras den 9 december visar att sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler fortfarande är god i landstinget. Följsamheten till rutinerna och reglerna var 82 procent mot 74 procent för riket som helhet.

Landstingets mål är att kunna erbjuda Sveriges bästa kvalitet och säkraste sjukvård. Att ständigt förbättra vårdhygienen och minska andelen vårdrelaterade infektioner är några av delmålen.