Drygt sju procent med tryckskador

Pressmeddelande 2013-11-06

Den 2 oktober hade 7,2 procent av patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår.

Det är den lägst uppmätta siffran i länet och riket sedan de nationella mätningarna startade.

2008 när mätningarna började hade drygt 18 procent av patienterna tryckskador eller trycksår. Från 2009 har resultaten för Kalmar län stadigvarande landat mellan 9 och 12 procent vid de olika mättillfällena. Resultatet från oktobermätningen är den lägsta siffra som hittills har noterats.

Snittet för riket låg vid denna mätning på 13,6 procent.

- Det är glädjande att utvecklingen stadigt går åt rätt håll. Men vi är inte nöjda. Målet är att inga patienter ska drabbas av tryckskador eller trycksår när de ligger inlagda på sjukhus. Det förbättringsarbetet pågår, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Det aktiva förebyggande arbetet innebär bland annat att riskbedömning ska ske inom 24 timmar, att den hudbedömning som sker vid inskrivning ska dokumenteras, att madrasser anpassas, att hälavlastning används och att patienten regelbundet vänds efter schema.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
070-315 32 28