Dubbel utlarmning vid hjärtstopp räddar liv

Pressmeddelande 2013-06-12

Sedan i våras larmas både ambulans och räddningstjänst ut vid ett befarat hjärtstopp i Kalmar kommun. Allt för att rädda liv.

Omkring 150 personer i Kalmar län drabbas varje år av plötsligt oväntat hjärtstopp där behandling också påbörjas. Mindre än tio procent av dessa överlever. Närmare sju av tio befinner sig hemma när de drabbas, andra i en träningslokal, på köpcentret eller på jobbet. I samtliga fall kan det ta tid innan sjukvårdspersonal är på plats med hjärtstartare. Även om det i dag finns många hjärtstartare utplacerade i samhället är det sannolikt sällan någon kommer till användning vid hjärtstopp i hemmet.

Därför är det inte bara viktigt att hjärt-lungräddning kommer igång så fort som möjligt utan också att förkorta tiden till att defibrillering kan ske med hjärtstartare. Sedan i våras sker därför dubbel utlarmning av både ambulans och räddningstjänst vid befarade hjärtstopp i Kalmar kommun. Den enhet som kommer först till platsen startar behandlingen. Erfarenheter från andra delar av landet visar att det kraftigt kan öka överlevnadschanserna.

I Sverige är målsättningen att defibrillering ska ske inom 5 minuter från ett hjärtstopp, mediantiden ligger i dag på 14 minuter. Att förkorta tiden är viktigt. För varje minut som går minskar chanserna att rädda den drabbade med tio procent.

Parallellt med dubbel utlarmning går ambulansverksamheten i Kalmar län och räddningstjänsten i Kalmar kommun också med i projektet SAving More lives in Sweden (SAMS), som stöds ekonomiskt av Socialstyrelsen. Stockholm, Västra Götaland, Jönköping, Södermanland och Dalarna är redan med i projektet och fler landsting och regioner är på väg att ansluta sig.

Beräkningar som gjorts pekar på att mer än 100 liv skulle kunna räddas om hela landet hade dubbel utlarmning vid hjärtstopp. Sannolikt skulle flera liv än de 10-15 som årligen överlever hjärtstopp utanför sjukhus i Kalmar län kunna räddas. Inom ramen för SAMS-projektet kommer vinsterna med dubbel utlarmning att undersökas.

Mer information

Erik Lexne, verksamhetschef, prehospitala kliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-813 03

Gert Friberg, räddningschef, Kalmar brandkår
0480-45 75 21

Thomas Lindström, insatsledare, Kalmar brandkår
0480-45 75 53

Jörgen Franzén, ambulanschef, Nybro
0481-448 00

Steen Wallin, ambulanssjukvårdare, Kalmarambulansen
0480-810 16

Johan Israelsson, HLR-samordnare, Länssjukhuset i Kalmar och Svenska rådet för HLR
0480-44 86 46