Effektiv behandlingsmetod för snabbare återgång i arbete

Pressmeddelande 2014-05-28

Landstinget i Kalmar län är näst bäst i landet på att erbjuda multimodal rehabilitering, en behandlingsmetod mot smärttillstånd.

Det framgår av en sammanställning över landstingens arbete med rehabiliteringsgarantin under 2013. Multimodal rehabilitering, MMR, erbjuds inom den så kallade rehabiliteringsgarantin som riktar sig till alla i åldern 16-67 år med långvarig smärta och gör att många med smärta inte behöver sjukskrivas eller snabbare kan gå tillbaka i arbete. Behandlingen innebär att olika yrkesgrupper samordnar sitt arbete för att få ett både fysiologiskt och psykosocialt synsätt på smärtan. I teamen ingår vanligtvis sjukgymnast, arbetsterapeut och läkare och psykolog, samt patienten själv.

Landstinget i Kalmar län erbjuder multimodal rehabilitering i primärvården så att patienten kan få hjälp på sin hälsocentral redan i ett tidigt skede. Med 2,7 multimodala rehabiliteringar per 1000 invånare under 2013 är Landstinget i Kalmar län näst bästa landsting i Sverige efter Värmland.

Berga hälsocentral i Kalmar är en av de hälsocentraler som med framgång behandlat smärtpatienter med multimodal rehabilitering. Totalt har hälsocentralen genomfört 70 MMR-insatser under de fyra år som arbetssättet varit i bruk.

- Många mår inte bra på grund av arbetsrelaterade problem, så de här omedelbara och tidiga insatserna tillsammans med psykolog, arbetsterapeut eller sjukgymnast samt arbetsgivare är väldigt framgångsrika, säger processamordnare Anne-Lie Gustafsson.

En annan behandlingsform som omfattas av rehabiliteringsgarantin är kognitiv beteendeterapi, KBT, som erbjuds den som lider av en lättare eller medelsvår depression, ångest eller stress.

Under 2013 genomfördes 6,1 KBT-behandlingar per 1000 kvinnor och män i åldern 16-67 år i Kalmar län, vilket är en ökning från de 2,2 behandlingar som genomfördes när mätningarna började 2009.

Regeringen avsatte 948 miljoner kronor under 2013 för insatser i rehabiliteringsgarantin. Ersättningen för varje landsting är beräknad i förhållande till antalet invånare, men för att få ersättning måste landstingen ha genomfört behandling eller rehabilitering. Om ett landsting inte genomför det antal behandlingar eller rehabiliteringar som det finns pengar avsatta till, går dessa pengar i stället till de landsting som har satsat på fler behandlingar än beräknat.

Landstingen har under 2013 rapporterat insatser motsvarande 99 procent av de avsatta medlen vilket innebär att drygt 784 miljoner kronor har utbetalats till landstingen. Detta ska jämföras med år 2012 när landstingen rapporterade insatser för 83 procent av de avsatta medlen.

Kvinnor har fått 72 procent av rehabiliteringsinsatserna, totalt 40 723 behandlingar, och män 28 procent, totalt 15 567 insatser, vilket är ungefär samma fördelning som tidigare år. Av insatserna har 45 procent genomförts i offentlig och 55 procent i privat regi. År 2009 var det 20 procent i privat regi.

För insatsen under 2013 får Landstinget i Kalmar län 23 171 683 kronor, vilket är 104 procent av det landstinget fick ansöka om och därmed mer än vad man proportionellt skulle ha fått.

Fakta

Antal multimodal rehabilitering per 1000 kvinnor och män i åldern 16-67 år i Kalmar län (rikssnittet inom parentes).

2009: 0,7 (1,0)

2013: 2,7 (1,4)

Antal KBT-behandlingar per 1000 kvinnor och män i åldern 16-67 år i Kalmar län (rikssnittet inom parentes).

2009: 2,2 (4,3)

2013: 6,1 (7,8)

Mer information

Anne-Lie Gustafsson, processamordnare
0480 – 41 80 19