Ehec på Ingelstorpsgymnasiet

Pressmeddelande 2013-03-20

En elev på Ingelstorpsgymnasiet utanför Kalmar har drabbats av en ehec-infektion.

Provtagning har visat att bakterien även finns i nötkreaturens gödsel, framför allt hos kalvarna i skolans besättning. Bakterien tillhör en stor grupp av bakterier, Escherichia Coli, som är normalt förekommande i tarmen hos djur och människor. En liten del av dessa kan orsaka sjukdom hos människa. Dessa brukar benämnas ehec-bakterier.

Ehec finns i många olika varianter och är mer eller mindre sjukdomsframkallande. Den variant som har hittats på Ingelstorpsgymnasiet orsakar oftast inte allvarlig sjukdom.

Det traditionella kosläppet på Ingelstorpgymnasiet är i år inställt. Arrangörerna har gemensamt fattat detta beslut som en försiktighetsåtgärd, då det kan finnas en risk för smitta. Kosläppet brukar locka många besökare och man hoppas på att kunna återuppta traditionen nästa år.

- Länsstyrelsens uppdrag är att bevaka smittläget och att ge rekommendationer till djurägaren, säger Ingrid Nissen, länsveterinär. Ehec innebär inte att djurbesättningen blir spärrad istället inför man hygienåtgärder för att minimera risken för att bli smittad. Vi rekommenderar bland annat att djurutrymmena rengörs och att djurgrupperna inte blandas.

Fakta/Ehec

Särskilt under sommartid inträffar några fall av ehec-smitta varje år. Även om det inte handlar om många fall kan särskilt små barn drabbas hårt. Smittkällor kan vara gödsel från kor, opastöriserad mjölk, badvatten, osköljda grönsaker m m.

För att skydda sig ska man:

  • Tvätta händerna efter kontakt med djur och deras miljö, efter toalettbesök och före matlagning.

  • Undvika att dricka opastöriserad mjölk.

  • Skölja grönsaker noggrant.

  • Tillaga kött och särskilt köttfärs ordentligt.

  • Undvika picknick i kohagen.

Det går bra att vara ute i naturen och promenera även om där finns kor. Men tappar ett barn nappen under promenaden, ska den inte användas igen. Besöks en ladugård ska barnet inte äta en macka eller godisbit samtidigt. Man bör inte stoppa saker i munnen, exempelvis snus, om man vilat handen mot ladugårdsväggen innan.

Mer information

Claes Söderström, smittskyddsläkare
0480-842 15

Ingrid Nissen, länsveterinär
010-223 84 22

Helena Kalmteg, Ingelstorpsgymnasiet
076-641 58 32