Energiplan och nya regler för Hälsoval

Pressmeddelande 2012-11-13

Förutom landstingsplan och budget tog landstingsstyrelsen på tisdagen också ställning till en energiplan för 2012-2020 och nya regler för Hälsoval Kalmar län.

Landstinget kan spara 8,3 miljoner kronor årligen genom olika former av energieffektiviseringar. Det framgår av den energiplan som är resultat av ett utredningsuppdrag.

Men målet med planen är inte enbart ekonomiska utan också att minska landstingets klimatpåverkan med 1000 ton koldioxid, samt att 100 procent av all elkraft ska vara bra miljöval. Målsättningen är att nå de nationella målen till 2020. Flera av dem lever redan landstinget upp till, till exempel användandet av förnybar energi. Värmeanvändningen för landstingets lokaler är i dag till 95 procent biobränslebaserad.

Energiplanen ska utgöra underlag i det årliga arbetet med landstingsplanen.

Geografi- och storlekstillägg i Hälsoval Kalmar län

Landstingsstyrelsen godkände på tisdagen en revidering av uppdragsbeskrivning och ersättningssystem inom Hälsoval Kalmar län, som de offentliga hälsocentralerna och privata läkarmottagningarna jobbar inom. Den största förändringen är att ett geografi- och storlekstillägg inrättas. Tillägget bygger på avståndet till närmaste sjukhus, antal listade på enheten och befolkningstätheten i området.

Hälsoval Kalmar län beslutades i december 2009 och infördes 1 januari 2010. Därefter har uppdragsbeskrivningen reviderats en gång i mars 2011 och nu i november 2012.

Beslut i korthet

• En funktionshindrad som med hjälp av trappklättrare hämtas av färdtjänst på sin hemadress ska inte lämnas av vid sin destination utan att få hjälp upp i trapporna. Det konstaterar landstingsstyrelsen sedan ett medborgarförslag satt fingret på att dagens regelverk inte medger hjälp med trappklättrare på destinationsadressen. Landstingsstyrelsens förslag är att frågan om medel för trappklättrare ska tas upp i budgetarbetet för 2014.att förtydliga regelverket när det gäller hjälp med trappklättrare.

• Kalmar Länstrafik kommer att arbeta för att det ska blir fler tvåpunktsbälten för rullstolarna i tätortstrafiken i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Det konstaterar i ett svar på ett medborgarförslag. I dag har 28 fordon på de tre orterna vardera två speciella rullstolsplatser. 20 av bussarna har också tvåpunktsbälten vid en av rullstolsplatserna. Det är dessa KLT vill utöka. Är det inte möjligt i dagens bussar ska det bli ett krav i kommande upphandling.

• I ett tredje medborgarförslag önskas en utökning av anslaget för rehabilitering vid Vintersol, Teneriffa och att en gruppindelning införs för att fördela platserna. Årligen får 15 patienter från länet möjlighet till rehabilitering utomlands. Landstingstyrelsen bedömer i sitt svar att några utökningar av anslaget inte kan bli aktuellt kommande år. Däremot pekar man på att tanken på en gruppindelning kommer att tas upp inför uttagningen nästa år. Samtliga medborgarförslag går nu vidare till landstingsfullmäktige.

• Landstingsstyrelsens föreslår också fullmäktige att säga ja till att landstinget ingår i den förening för en sydsvensk region som är under bildande. I december förra årets ställde sig landstinget bakom en avsiktsförklaring om att bilda en region i södra Sverige omfattande Skåne, Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Den ideella föreningen ska driva utredningsprocessen framåt. Samtidigt avsätts 250 000 kronor årligen 2013-14 till föreningen.