Enklare att söka akut vård i mellanlänet

Pressmeddelande 2013-04-02

Från den 2 april tar akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus över jouransvaret när hälsocentralerna har stängt för dagen.

Förändringen ska göra det tydligare för boende i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn kommuner vart de ska vända sig för att få akut vård kvällar och helger.

– Precis som i dag ska man vid akut sjukdom i första hand vända sig till den hälsocentral där man är listad. Har hälsocentralen stängt för dagen ska man ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177. Bedömer personalen där att man behöver träffa en läkare hänvisas man till akutmottagningen, säger Jan Johansson, verksamhetschef på akutmottagningen i Oskarshamn.

Förändringen innebär att akutmottagningen övertar ansvaret från tidigare jourcentral kvällar och helger. På mottagningen kommer ett team bestående av specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska att finnas.

En annan nyhet från den 2 april är om en patient behöver specialistvård och akut läggas in vid ett annat sjukhus, exempelvis för en operation. Då kommer Oskarshamn sjukhus att göra klart allting så att patienten slipper gå via ytterligare en akutmottagning. Oskarshamn ordnar plats för patienten direkt på en vårdavdelning i Västervik eller Kalmar.

­– Samtidigt kan också långa resor som inte behövs undvikas genom att vi på ett bredare sätt kan ta hand om den akut sjuke. Det kommer att förenkla och underlätta för patienten och ge ett säkrare omhändertagande, säger Jan Johansson.

Förändringarna som nu sker ska göra det smidigare för medborgarna och har utgått från var och hur patienterna söker vård istället för från landstingets organisation.

­– Vår förhoppning är att de som besöker vår akutmottagning ska uppleva att de fått ett professionellt omhändertagande.

Mer information

Jan Johansson, verksamhetschef, akutmottagningen, Oskarshamns sjukhus
0491-782437