Ett år med hög tillgänglighet

Pressmeddelande 2015-02-11

Landstinget i Kalmar län var ett av de som hade den allra bästa tillgängligheten till vård 2014.

Det framgick när resultaten för december redovisade för landstingsstyrelsen på onsdagen. När det gäller besök hos specialistläkare på sjukhus fick 86 procent tid inom 60 dagar i december och till operation/behandling 90 procent inom 60 dagar.

Det innebär att landstinget samtliga månader under 2014 klarat kömiljardens krav om att 70 procent av patienterna inte ska behöva vänta mer än 60 dagar. Förutom augusti och september har landstinget också klara det övre målet om att 80 procent ska få tid till besök eller opereras/behandlas inom 60 dagar.

Enligt preliminära beräkningar har landstinget till och med november fått del av drygt 101 miljoner ur den så kallade kömiljarden.

Också väntetiderna till länets akutmottagningar redovisades på onsdagen. I december hade Västerviks sjukhus den allra bästa tillgängligheten. Man nådde målen för samtliga tre prioriteringsnivåer. Vid Oskarshamns sjukhus nåddes målet när det gällde den lägsta prioriteringsnivån. Länssjukhuset i Kalmar nådde inte något av målen. Samtliga akutmottagningar noterar ett högre patienttryck än för ett år sedan.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län hade även i december hög tillgänglighet till besök. I december fick drygt 95 procent av patienterna tid inom 30 dagar. 70 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick i december drygt 80 procent tid för ett första besök inom 60 dagar.

Primärvården i Kalmar län har tillsammans med Region Jönköping den högsta sammanvägda tillgängligheten i landet. Kalmar är allra bäst när det gäller tillgänglighet till läkare, 96 procent får komma till läkaren inom den nationella vårdgarantins krav på sju dagar. 90 procent av patienterna fick under 2014 läkartid inom landstingets eget mål om fem dagar. Efter Jönköping är Kalmar nästbäst när det gäller telefontillgängligheten till hälsocentralerna. 97-98 procent kom fram på telefon samma dag, snittväntetiden var 21 minuter.

Personalläget på sjukhusen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade också landstingsstyrelsen om personalsituationen vid de tre sjukhusen i länet och Diagnostiskt centrum. 29 läkartjänster är för närvarande vakanta, liksom 32 sjukskötersketjänster och två barnmorsketjänster. Till detta kommer 10,5 tjänster för föräldralediga sjuksköterskor som inte är vikariebesatta.

Störst vakansproblem på läkarsidan har Oskarshamns sjukhus, när det gäller sjuksköterskor är det Västerviks sjukhus som har det besvärligast. På samtliga sjukhus anlitas för närvarande bemanningsföretag både när det gäller specialistläkare och sjuksköterskor.

På längre sikt pågår redan en rad åtgärder för att underlätta rekryteringsarbetet medan andra är på väg. Det handlar bland annat om utökad sjuksköterskeutbildning inom Linnéuniversitetet, läkarutbildningen i Kalmar, utlandsrekrytering och att inventera om det finns sjukvårdskompetens bland asylsökande.

Ekonomi och kvalitet

Under informationspunkterna presenterades också landstingets bokslut med ett resultat på 161 miljoner kronor och det senaste när det gäller kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.