Färdtjänst- och sjukresenärer fortsatt nöjda

Pressmeddelande 2013-02-22

Betyget för färdtjänst och sjukresor i Kalmar län är fortsatt högt. 95 procent av resenärerna är nöjda med Kalmar Länstrafiks service.

Branschorganisationen Svensk kollektivtrafik har sammanställt den årliga barometern för anropstyrd trafik, Anbaro. Den visar att Kalmar Länstrafik under 2012 får fortsatt högt betyg av resenärerna. På frågan vilket sammanfattande betyg man vill ge den senaste resan svarade 96 procent av färdtjänstresenärerna och 94 procent av sjukresenärerna att de var nöjda. Det är högre än landets genomsnitt, vilket är 93 procent för båda typen av resor.

- Vi är naturligtvis glada över att betygen är fortsatt höga och det inspirerar oss till att bli ännu bättre 2013, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

Även om betygen för 2012 är höga, pekar de på en marginell minskning jämfört med 2011 och det finns förbättringsmöjligheter.

- Vi ser exempelvis att vi måste bli bättre när det gäller svarstider och tillgänglighet. Det är något vi ständigt arbetar med, säger Karl-Johan Bodell.

Fakta/ Så tycker länsborna

Så här svarade färdtjänst- och sjukresenärerna på frågan "Totalt sett, vilket sammanfattande betyg vill du ge hela resan, d v s om du tänker på både beställningen och resan sammantaget?"

Färdtjänstresenärer Kalmar län

Andel nöjda: 96 procent (98 procent 2011)

Andel missnöjda: 1 procent (1 procent 2011)

Sjukresenärer Kalmar län

Antal nöjda: 94 procent (95 procent 2011)

Antal missnöjda: 2 procent (1 procent 2011)

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör 010–21 21 100

Conny Karlsson, produktionschef 010–21 21 150